YSLÍKOVÉ OXYGENÁTORY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY Pomohli jste ulehčit dýchání paní Růženě a panu Janovi, klientům Domova senioorů sv. Ažběty v Žernůvce, kteří trpí dlouhodobě onemocněním srdce a plic. Oxygenátory podporují nemocného při dýchacích potížích, dušnosti a celkově zlepšují stav klienta. Velkým pomocníkem se staly během pandemie covid-19.Díky Vaší štědrosti jsme vybrali celkově částku 113 533 korun. Z této položky jste darovali 57 933 korun na  https://www.donio.cz/OxygenatoryZachranujiZivotyJeden kyslíkový oxygenátor stojí 27 tisíc korun. Původně jsme vybírali na dva přístroje. Díky Vaší štědrosti můžeme koupit více oxygenátorů. "Velmi se těšíme na oxygenátory! Nyní už jsme v takové v nouzi, že jsme byli nuceni si několik přístrojů zapůjčit u Diecézní charity, mnozí pacienti se totiž bez kyslíkové terapie neobejdou," svěřuje se vrchní sestra, františkánka Maxmiliána Myslívcová.  Aktualizace 29. 3.
Z Vašich darů jsme nakoupili 4 oxygenátory pro seniory s dýchacími potížemi Kyslíkovou terapii tak mohou využít nejen paní Růžena a pan Jan, ale také další potřební klienti Domova seniorů sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova.
Děkujeme, že pomáháte Aby dobro mohlo růst